CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Вие сте тук:  BG

CIVILSCAPE


CIVILSCAPE е международна асоциация на организациите на гражданското общество. Това са неправителствени организации (НПО), които посвещават своята работа за защита, управление и планиране на ландшафта, в съответствие с „Европейска конвенция за ландшафта” (Флоренция, 20 октомври 2000 г.).
„Ландшафт” означава пространство, което се възприема от хората, чийто характер е резултат от действието и взаимодействието на природни и/или човешки фактори. Затова нашата дейност обхваща природни, селски, градски и периферните градски райони. Тя включва земи, вътрешни води и морските райони. Става дума за ландшафти, които биха могли да бъдат забележителни, както и всекидневни или влошени ландшафти. „Ландшафтите”, са основен елемент от средата на хората, израз на разнообразието на тяхното споделено културно и природно наследство и основа за тяхната идентичност.

CIVILSCAPE е посветена на създаването на благоприятна среда за организациите на гражданското общество, документиране на общността на организациите на гражданското общество, укрепване на инфраструктурата на гражданския сектор и насърчаване на сътрудничеството, както между самите организации на гражданското общество, така и между организациите на гражданското общество,  политическите и административните органи и други източници, за напредък в общественото благо в Европа и извън нея.
CIVILSCAPE - CIVILSCAPE