CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)

Ets aquí:  CA

CIVILSCAPE

Som paisatge!

CIVILSCAPE és una associació internacional integrada per entitats de la societat civil que dediquen la seva tasca a la protecció, gestió i ordenació del paisatge, seguint els principis del Conveni europeu del paisatge (CEP), aprovat a Florència el 20 d'octubre de 2000.
CIVILSCAPE parteix de la definició de paisatge de l’esmentat Conveni, és a dir, una àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és el resultat de l'acció i la interacció de factors naturals i/o humans. El CEP s’aplica a tot el territori, i abasta els espais naturals, rurals, urbans i periurbans. Inclou els espais terrestres, les aigües interiors i les marítimes. També es refereix tant als espais que podem considerar singulars com als paisatges quotidians i als paisatges degradats. El Conveni també afirma que el paisatge és una part essencial de l’entorn de les poblacions, expressió de la diversitat del seu patrimoni cultural i natural, i fonament de la pròpia identitat.

CIVILSCAPE és una xarxa que crea i promou la cooperació i col·laboració entre entitats de la societat civil que dediquen la seva tasca al paisatge en diferents parts d’Europa, així com entre aquestes, les administracions i altres agents diversos vinculats amb el paisatge.

 

Xarxes europees pel paisatge

European Landscape Network

CIVILSCAPE coopera amb dos socis a nivell europeu en relació amb el Conveni europeu del paisatge (CEP), que són alhora organitzacions de coordinació. Els tres socis conformen les Xarxes europees pel paisatge.


Logo
RECEP-ENELC
UNISCAPE

RECEP-ENELC

RECEP-ENELC

RECEP-ENELC és una associació internacional d'autoritats locals i regionals que promou l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a escala continental. Va néixer el 2006 sota el paraigües del Congrés d'Autoritats Locals i Regionals del Consell d’Europa.

La RECEP-ECELC fomenta la difusió del coneixement científic i tècnic sobre paisatge. Les autoritats locals i regionals que formen part de RECEP-ENELC cooperen en un marc comú que compta amb el suport d'una estructura internacional, l'establiment de contactes amb les organitzacions internacionals competents en matèria de paisatge, institucions de la UE, autoritats dels estats, organitzacions no governamentals, universitats i altres organismes interessats en l'aplicació del Conveni europeu del paisatge. D'acord amb els seus Estatuts, els òrgans de RECEP-ENELC són l'Assemblea General, la Comissió Executiva, la Taula de Coordinació Tècnica i el Comitè Científic.

UNISCAPE

UNISCAPE

UNISCAPE és una organització internacional no governamental integrada per autoritats públiques subnacionals. Dóna suport des d’una perspectiva científica, tècnica, política i administrativa, a les autoritats locals i regionals que estan interessades en aplicar els principis del Conveni europeu del paisatge en els seus respectius territoris.

L'objectiu d'UNISCAPE és reforçar la cooperació científica interdisciplinària en paisatge entre universitats europees, especialment en els àmbits de la investigació i la docència. En aquest sentit, UNISCAPE promou els principis i els objectius del Conveni europeu del paisatge. Les activitats de recerca es centren en l’estudi i l’experimentació sobre l’evolució i la transformació del paisatge.

UNISCAPE promou l’assistència tècnica i científica en matèria de paisatge entre els seus membres a través de l'intercanvi d'experiències i dels resultats de projectes d'investigació; promou l'intercanvi d'especialistes en paisatge, sobretot amb finalitats de formació; i intercanvia informació sobre totes les temàtiques relacionades amb el Conveni europeu del paisatge.