CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Nalazite se ovdje:  ME

CIVILSCAPE

Mreža civilnog društva za Evropsku konvenciju o predjelu

CIVILSCAPE je međunarodno udruženje organizacija civilnog društva. To su nevladine organizacije (NVO) koje posvećuju svoj rad zaštiti, upravljanju i planiranju predjela, u skladu s „Evropskom konvencijom o predjelu“ (Firenca, 20. oktobar 2000.)
„Predio“ označava određenu teritoriju, onako kako je vidi stanovništvo, čiji je karakter rezultat akcija i interakcija prirodnih i/ili antropogenih faktora. Zato naše aktivnosti obuhvataju prirodna, seoska, gradska i prigradska područja. One se fokusiraju na zemljište, kopnene vode i morska područja, kao i na predjele koji se mogu smatrati izuzetnim, ali i na obične ili degradirane predjele. „Predjeli“ su osnovna komponenta životnog okruženja ljudi, izraz raznolikosti njihovog zajedničkog kulturnog i prirodnog nasljeđa, i temelj njihovog identiteta.

Udruženje CIVILSCAPE posvećeno je stvaranju podsticajnog okruženja za organizacije civilnog društva, identifikovanju organizacija civilnog društva, jačanju infrastrukture civilnog sektora, kao i promovisanju saradnje, kako među samim organizacijama civilnog društva tako i između ovih organizacija i političkih ili administrativnih tijela i drugih aktera, radi unapređenja javnog dobra u Europi i šire.


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE