CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

U bent hier:  NL

CIVILSCAPE

CIVILSCAPE is een internationale vereniging van maatschappelijke organisaties. Dit zijn niet-governementele organisaties (NGO's) die hun werk wijden aan bescherming, beheer en planning van het landschap, volgens de "Europese Landschapsconventie" (Florence, 20/10/2000).
"Landschap" wordt hierbij als volgt gedefinieerd: een gebied, zoals waargenomen door mensen, waarvan het karakter het resultaat is van de actie en interactie van natuurlijke en / of menselijke factoren. Daarom hebben onze activiteiten betrekking op natuurlijke, landelijke, stedelijke en peri-urbane gebieden. Het omvat land, binnenwateren en mariene gebieden. Het gaat om landschappen die kunnen worden beschouwd als bijzonder alsmede alledaagse of aangetaste landschappen. "Landschappen" zijn een essentieel onderdeel van de menselijke omgeving, een uitdrukking van de verscheidenheid van hun gemeenschappelijk cultureel en natuurlijk erfgoed, en een fundament van de identiteit.


CIVILSCAPE is gewijd aan het creëren van een gunstig klimaat voor maatschappelijke organisaties, het documenteren van het netwerk van de maatschappelijke organisaties gemeenschap, het versterken van de infrastructuur van de burger sector, en aan het bevorderen van samenwerking, zowel tussen maatschappelijke organisaties onderling als tussen maatschappelijke organisaties, politieke of administratieve instanties en andere actoren , in het publiek domein in Europa en daarbuiten.


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE