CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Du er her:  NO

CIVILSCAPE

CIVILSCAPE er en internasjonal sammenslutning av sivilsamfunnsorganisasjoner. Disse er ikke-statlige organisasjoner (NGO) som vier sitt arbeid til vern, forvaltning og planlegging, i henhold til "European Landscape Convention" (Firenze, 20. oktober 2000).
"Landskap" betyr et område, som oppfattet av folk, hvis karakter er resultatet av handlingen og samspillet mellom naturlige og / eller menneskelige faktorer. Derfor våre aktiviteter dekker naturlig, landlig, urbane og peri-urbane områder. Det inkluderer land, ferskvann og marine områder. Det gjelder landskap som kan oppfattes som en enestående og vanlig eller degradert landskap. "Landskap" er en avgjørende del av folks omgivelser, et uttrykk for mangfoldet i deres felles kultur-og naturarv, og et fundament av deres identitet.

CIVILSCAPE er dedikert til å skape et utviklende miljø for det sivile samfunn, som dokumenterer det sivile samfunnet organisasjoner samfunn, styrke infrastrukturen i det borger sektoren, og fremme samarbeid, både blant sivile organisasjoner og mellom det sivile samfunn, politiske eller administrative organer og andre aktører , for å fremme offentlig gode i og utenfor Europa.


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE