CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Jesteś tutaj:  PL

CIVILSCAPE

CIVILSCAPE jest międzynarodowym stowarzyszeniem organizacji pozarządowych. Organizacje te poświęcają swoją pracę ochronie krajobrazu, jego pielęgnacji i zagospodarowaniu zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową (Florencja 20.10.2000r.; Dz.U z dnia 29 stycznia 2006). "Krajobraz" jest to obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i /lub ludzkich. Dlatego naszą aktywnością obejmujemy obszary naturalne, wiejskie, miejskie i podmiejskie okolice. Dotyczy to tych krajobrazów, które mogą być uważane za wyjątkowo piękne, jak i tych pospolitych lub też zdegradowanych. „Krajobrazy“ są istotnym składnikiem ludzkiego otoczenia, wyrażeniem różnorodności wspólnej kultury i naturalnego spadku, są jedną z podstaw tożsamości.

Działalność CIVILSCAPE ukierunkowana jest na tworzenie przyjaznego środowiska dla organizacji pozarządowych, dokumentacji wspólnot, umocnienia infrastruktury oraz propagowanie współpracy zarowno pomiędzy samymi organizacjami pozarządowymi,jak i pomiędzy organami politycznymi i administracyjnymi dla obopólnego dobrobytu w Europie i poza nią.


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE