CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Du är här:  SE

CIVILSCAPE

Vi är landskapets människor!

CIVILSCAPE är en internationell sammanslutning av civila samhälleliga organisationer. Dessa är icke-statliga NGO (non govermental organizations) som arbetar med att skydda och bevara landskap, landskapsförvaltning och ‑planering, enligt "Europeiska landskapskonventionen" (Florens, 20 oktober 2000). ’Landskap’ betyder ett område, såsom det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av handlingar och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Därför täcker verksamheten såväl naturområden, landsbygd, som stads- (eller stadnära) ytor. Verksamheten omfattar även landområden, insjövatten och marina områden. Det handlar om landskap som kan anses unika såväl som allmänna eller förstörda landskap. ‘Landskap‘ är en väsentlig faktor i människors omgivning och ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma kulturella och naturliga arv, samt en bas för deras identitet.

CIVILSCAPE arbetar för att skapa en gynnsam miljö för civila samhällsorganisationer, dessa organisationers struktur och att stärka infrastrukturen för den allmänna sektorn. Vidare arbetar man för att främja ett samarbete, både inom civilsamhällets organisationer samt mellan dem, att främja samarbetet mellan politiska eller administrativa organ samt andra aktörer, samt slutligen att främja det allmännas bästa i och utanför Europa.


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE