CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Nachádzate sa tu:  SK

CIVILSCAPE

Sme ľudia spojení s krajinou!

CIVILSCAPE je medzinárodné združenie občianskych organizácií. Jedná sa o mimovládne organizácie (MVO), ktoré venujú svoju prácu na ochranu, manažment a plánovanie krajiny v súlade s "Európskym dohovorom o krajine" (Florencia, 20. októbra 2000).
"Krajina" znamená územie vnímané ľuďmi, ktorého charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a / alebo ľudských faktorov. Preto sa naša činnosť sa vzťahuje na prírodné, vidiecke, mestské a prímestské oblasti. Paria sem územia súše ako aj vnútrozemské vodné a prímorské oblasti. Záujmom sú aj typy krajín, ktoré môžu byť výnimočné, ale aj tzv. každodenné, či dokonca poškodené. Krajina je nevyhnutnou súčasťou priestoru, v ktorom žijú ľudia a je výrazom rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základom ich identity.

CIVILSCAPE sa venuje vytváraniu vhodného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, dokumentovaniu aktivít komunity občianskych organizácií, posilňovaniu štruktúry verejného sektora, podporovaniu vzájomnej spolupráce medzi organizáciami občianskej spoločnosti, ale aj medzi organizáciami občianskej spoločnosti a politickými a administratívnymi orgánmi a ostatnými aktérmi, za účelom podpory verejného blaha v Európe i mimo nej.

 


 

 


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE