CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Buradasınız:  TR

CIVILSCAPE

CIVILSCAPE çeşitli sivil toplum örgütlerini (STK) bünyesinde barındıran uluslararası bir kuruluştur. Bu STKlar, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (Floransa, 20 Ekim 2000) ışığında, peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması ile ilgili faaliyet gösterirler. “Peyzajlar”, kamuoyu tarafından kabul gördüğü anlamıyla, karakteristik yapısı doğal faktörler ve/veya insan faktörünün etkileri ve etkileşimi sonucunda oluşmuş alanlardır. Bizim faaliyetlerimiz de doğal, kırsal, kentsel ve kent çeperinde bulunan bölgelerle beraber arazi, kara suları ve denizleri kapsamaktadır. Peyzajlar çevrenin önemli bir öğesi, toplumun ortak doğal ve kültürel mirasının çeşitliliğinin bir parçası olmakla beraber toplum kimliğinin temel bileşenlerinden birini oluşturur.

CIVILSCAPE kendini sivil toplum örgütleri için etkin bir çalışma ortamı oluşturmaya adamıştır. Bu bağlamda sivil toplum alanını belgelemek, sivil toplum altyapısını güçlendirmek, hem STKlar arasındaki, hem de STKlar ile diğer aktörler arasındaki (devlet kurumları, idari kurumlar vs.) işbirliğini desteklemek yoluyla Avrupa ve ötesinde kamu yararını geliştirmeyi amaçlar.


CIVILSCAPE - CIVILSCAPE